Volby Blansko - 23. - 24. září 2022
736 510 086 volby@forumblansko.cz

Centrální zásobování teplem

S čím nesouhlasíme a považujeme to za problematické?


Považujeme za zcela nepřijatelné postupy, kdy se soustava nejdříve před mnoha lety předá firmě Harpen, potom se od této firmy vykoupí (aby mohla být provozována městem) a po krátké době se celé vytápění opět zprivatizuje směrem k firmě ZT energy, která soustavu provozovala smluvně i pro Harpen.

Shledáváme za nepřijatelné, aby odběratelé tepla byli rukojmími městem špatně vypsané a následně i špatně zasmluvněné soutěže u monopolního dodavatele tepla.

Považujeme za nepřijatelné, že město, byť je vlastníkem soustavy, nemá vůbec žádnou kontrolu nad cenou tepla ani CZT jako takovým (i když původně byl vedením města slibován pravý opak) a tento fakt město občanům doposud nepřiznalo. Celou situaci, kdy občané neznají reálnou cenu odebíraného tepla a dozvídají se jí až dodatečně v situaci, když musí vše zaplatit, vidíme pro mnohé až za likvidační.

Považujeme za vrcholně pokryteckou situaci, kdy město, které problém způsobilo, ponechá v této situaci odběratele, bytová družstva i SVJ zcela osamocené a vzkáže jim „řešte si to s dodavatelem tepla sami“.

Jak na výše uvedenou sérii fatálních chyb reaguje současné vedení města?
Místo sebereflexe a ponaučení začne konat veškeré kroky k opakované privatizaci soustavy a k jejímu dalšímu vyvedení soukromému subjektu po roce 2023.

Rozšíření základních programových bodů:


1) Chceme převod vytápění zpět na městskou firmu

Naopak vedení města podniká kroky k opakovanému pronájmu a privatizaci této služby. Bylo již schváleno, jak vedením města, tak účelově zřízeným Výborem pro energetiku, že má CZT být opět předáno soukromé firmě. Fórum Blansko toto striktně odmítá.

2) Cena tepla, jako nezisková služba města pro občany

Město pronajímá soukromé firmě soustavu CZT za 6 miliónů ročně. Tato firma tento náklad samozřejmě zahrne do ceny tepla, kterou zaplatí občané. Soukromá firma bude vždy vyrábět teplo s vyšší cenou, jelikož potřebuje tvořit zisk. Město Blansko by nemělo na svých občanech profitovat a vytvářet milionové zisky. S tímto Fórum zásadně nesouhlasí.

3) Cena tepla musí být pro doběratele transparentní

Namísto setrvalého porušování legislativy, vadných kalkulací a utajování ceny jak vstupů, tak i ceny tepla samotné, Fórum předloží občanům tepla transparentní cenu s detailním, položkovým rozpisem a včas.

4) Vyžadujeme důslednou kontrolu nákladových položek a kontraktů na nákup plynu

Věděli jste, že město Blansko mělo Dohodu o spolupráci na nákup plynu pro CZT s firmou ZT energy? I přes tuto dohodu, město vůbec nevědělo, u koho, jak, kde a za jakých podmínek se plyn nakupuje.

5) Zajistíme vypracování energetického auditu

Místo několika nesmyslných, nikdy neimplementovaných studií a dvoumilionových smluv najatých nekompetentních poradenských organizací, chceme jasnou identifikaci problémových míst a ztrát v souladu se Zákonem o hospodaření s energiemi.

6) Provedeme modernizaci dlouhodobě podinvestované soustavy pro dosažení úspory drahého plynu a snížení ztrát

Namísto účelových oprav zadávaných napřímo soukromému provozovateli soustavy ZT energy bez výběrových řízení.

7) Chceme využití dotačních titulů pro energetické úspory a využití alternativních zdrojů